Ukázka možného užití swf zde

Co je k tvorbě nějakého souboru flash potřeba :

- editor, v našem případě program Flash MX  a k prohlížení Adobe Flash Player, ten asi většinou každý má. Jiné programy viz

- připravený obrázek ( obrázky ) k animaci, můžeme si také něco připravit či vytvořit v jiném programu

- v programu vytvoříme videoklip swf, který je konečný a nelze v tomto formátu upravovat, jen s některými programy
Některé úpravy, kromě přepsání textu, se nám podaří i v programu Decompile Flash Free Version. a v Sothink.

Swf lze převést na exe či fla. O souborech fla platí, že jdou editovat jen v profi programech, ale otevřít jdou v 7-Zip.
- tvorba webstránek flash online

 

Macromedia Flash MX :

 

K tomuto programu je dost návodů, proto jen první krůčky :

1.Dáme File/New a natáhneme myší uchopením 1. políčka nějaký potřebný počet rámů, v našem případě 20


 

2.Dáme File/Import a vložíme  do scény programu náš připravený obrázek. 

Kliknutím do 20. rámu dáme pravou myší Insert Keyframe.

 

obr

 

 3.Dáme pravou myší do 20.rámu Create Motion Tween. Kliknem na obrázek pravou myší a dáme Scale.

Upravíme velikost, v našem případě minimální. Pravou myší na rámu 20 dáme Insert   Keyframe.

 


 

4.Dáme Control/Loop/Play a přehráváme Control/Play. Dáme File/Export Movie, pojmenujeme náš soubor swf.
 Chceme-li být důkladní, uložíme Save as také náš soubor fla pro budoucí možné úpravy.

 Přehrát     Tutoriály najdete zde

 

 

 

Dalším vhodným programem pro flash tvorbu je Corel R.A.V.E

 

 

Začali jsme minivelikostí a na pozici 20 rozměrem 225x45, který zůstal stejný až do pozice 30.

Lze libovolně zvětšovat, stačí v kódu stránky přepsat rozměry, klepni

A zkuste si ještě flash v programu  Sqirlz Morph nebo převodem formátu pps do swf

 

Jak stáhnout flash z webu :

 

Klikneme na onu flash reklamu, která se nám líbí a web opustíme.

V Total Commanderu se proklikáme (viz cestu c://) na požadovaný soubor swf, který se nám uložil na disku.

Pravou myší jej zkopírujeme třeba na plochu, v našem případě viz CA72UDNZ.swf

 

 

Jednodušeji získáme flash z webu programem Flash Movie Player zde či  či pomocí programu sothink-swf-catcher  

 

A ještě - vložení swf do html, ale kód takto nedělte. Pojmenování swf a rozměry si dejte své.:

    

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" height="144" width="752"><param name="movie" value="reklama.swf"> <param name="quality" value="high">

<param name="bgcolor" value="#ffffff">
<embed src="reklama.swf" quality="high" bgcolor="#2f0" name="reklama.swf" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" align="" height="144" width="752"> </object>

 

Po zkušenostech dávám object i embed, osvědčilo se mi to.

TOPlist