Seznámení s pracovní plochou aplikace. . . . . . . . . . . 63 Termíny aplikace Corel PHOTO-PAINT . . . . . . . . . . .63
Seznámení s oknem aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 
Přenesení obrázků do aplikace  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Otevírání obrázků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Import souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Načítání fotografií z digitálního fotoaparátu. . . . . . . . 68
Úprava barev a tónů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Úprava barev a tónů obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Retušování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Vylepšení skenovaných obrázků. . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Odstranění červených očí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Použití masek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Rozpoznávání chráněných a upravitelných oblastí .  73
Definování upravitelných oblastí . . . . . . . . . . . . . . . .  74
VyVyjmoutávání částí obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
Použití speciálních efektů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77
Práce se speciálními efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77
Použití přednastavených stylů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78