Příručka k obsluze programu

VSTUP

Nápověda - strojový překlad

                                 VSTUP

Tutoriály - viz níže

Pracovní prostor  — Průvodce  CorelDRAW 12, upravený překlad - srovnej verzi X3
Vytvářet logo — Návod pro CorelDraw 12, upravený překlad - srovnej verzi X3
Pracovat s nákresem — Text a grafika CD 12, upravený překlad - srovnej verzi X3
Z Corelu  - Brushes                                             Tutoriály online :
                - Bumpmap
                - Imglists
                - Patherns
                - Textures
                - Tiles

Signmaking
Vektorová grafika
Práce s texty
Pole objektů
Tvorba gilošů
Zářivé písmo
 

        

Z jiných zdrojů :  Corel jinak

                            www.seniortip.cz